Onderbuik en ‘niet-pluis gevoel’

Archie keek met stijgende verbazing naar Nieuwsuur  van 22 september. Het  ging het over de transitie van de jeugdzorg. Een onderwerp waarmee hij zich als mediatrainer heeft bezig gehouden. Gemeenten gaan vanaf 2015 bepalen hoe, wanneer en in welke vorm jeugdzorg  gaat plaats vinden.  De operatie verloopt niet zonder slag of stoot: de plannen schuren en kraken aan alle kanten, terwijl de deadline nadert. De voorstanders denken, kort door de bocht, dat met een laagdrempelige zorg alles beter én goedkoper wordt.  De professionele zorg gruwelt hiervan en is bang dat door amateurisme  kwetsbare jongeren  zo tussen wal en schip vallen. Nieuwsuur koos ervoor om dit dreigende amateurisme  in beeld te brengen en kreeg drie ‘dorpsondersteuners’ (02.50 uur) uit Gemert-Oost voor de camera. Ze lopen veel door de wijk om in een vroeg stadium misstanden te signaleren. Om vervolgens aan te schuiven aan de keukentafel. Voor Nieuwsuur leverde dat een paar knallende soundbites op, waarmee de onrust over amateurisme wordt aangewakkerd. Missie geslaagd,althans voor de insteek van het item. Tegelijkertijd vraagt Archie zich af met welke list Nieuwsuur deze dorpsondersteuners naar de slachtbank heeft geleid. Wat waren de afspraken? Is hier sprake van grote geldingsdrang van een naïeve wethouder?  Hoe krijg je iemand zover dat-ie  met droge ogen beweert af te gaan op een onderbuikgevoel (07.30 uur) en bij een niet pluis-gevoel ingrijpt? Welke lepe vraagstelling is hieraan vooraf gegaan: geen van de vragen kwam in beeld. Mochten ze hun bijdrage nog voor uitzending bekijken? Zou er ook maar een keer de term amateurisme in het interview zijn gevallen? Zou er überhaupt gevraagd zijn naar doel van het item?

No comments yet.

Geef een reactie