Goeie vraag of loze kreet

Goeie vraag!’ Met koeienletters stond het interview met Frénk van der Linden aangekondigd in de Volkskrant.  Van der Linden wordt vaak gezien als ‘meester-interviewer’ . Voor zo’n interviewers-interview is de kop ‘goeie vraag!’ opmerkelijk en is niet zonder een onderliggende betekenis. Want hoezo ‘goeie vraag?’ Wat betekent ‘goeie vraag’? Als lezer verwacht je toch alleen maar goede vragen? Is het een terloopse opmerking om een korte denkpauze op te vullen en de sfeer in het interview goed te houden. Rolt de trem ‘Goeie vraag!’ makkelijk uit de mond en vult de stilte op.

De vileine nieuwsconsument leest erin dat alle voorgaande vragen het stellen niet waard zijn geweest. Eindelijk eens een goede vraag! De rest was onzin.

Of was deze vraag zo goed dat de geïnterviewde, gepokt en gemazeld door de praktijk en met behulp van trainingen, geen antwoord weet. Er moet even nagedacht worden! Dan krijgt Goeie vraag! een andere functie.

 

No comments yet.

Geef een reactie