Verandering communicatie

U herkent en respecteert de vraag van burgers, klanten of medewerkers om duidelijke en open communicatie over een strategische ingreep. Juist in deze tijd staat of valt de acceptatie van veranderingen met de juiste strategie, een helder verhaal en een gedegen presentatie. De media speelt daarbij een belangrijke rol. Een zorgvuldig opgebouwde kaartenhuisje van mooie woorden en goede bedoelingen kan door een inefficiënte presentatie, foute strategische keuze of onzeker taalgebruik in elkaar storten.
Hoekstra Mediatraining ontwikkelde hiertoe speciaal een module ‘veranderingcommunicatie’ waarmee u uw presentatie- en spreekvaardigheden in zwaar weer aanscherpt met een uit úw praktijk gekozen voorbeeld.

Werkwijze: Een binnenkort te houden presentatie kunt u ‘droog’ presenteren aan uw collega’s en trainer. Vóór en/of na de presentatie volgt een kritisch interview met de trainer/journalist over het onderwerp. Ten slotte mogen uw collega’s in hun functie als kritische, betrokken toehoorders reageren op uw presentatie en het interview. Alles wordt op video opgenomen en beoordeeld op inhoud, presentatie en loyaliteit.

Doel: U presenteert – zonder zweet in uw handen – overtuigend een belangrijke kernboodschap aan een kritisch gehoor. In een vervolginterview houdt u uw boodschap en standpunt vast. U laat zich in woord en gebaar niet van de wijs brengen door al te kritische toehoorders. Daarnaast leert u de communicatiekracht van uw collega’s kennen. ‘Effectief communiceren’ is naast deze leerdoelstelling een goed middel om de teamgeest te stimuleren.

Aan de orde komt o.a.:
Wanneer en waar vertel ik wat?
Wat is de kern van mijn boodschap?
Hoe formuleer ik die helder en duidelijk?
Wat is mijn uitstraling?
Hoe presenteer ik mij verbaal en non-verbaal?
Wat zegt mijn kleding?
Hoe consistent is mijn boodschap in zwaar weer?
Welke reacties kan ik verwachten?
Wat doe ik als ik mij voor publiek of draaiende camera in het nauw gebracht voel?
Hoe valt mijn verhaal binnen mijn team?

No comments yet.

Geef een reactie