De mythe….

van 7-38-55%!
Hoeveel invloed heeft lichaamstaal en de klankkleur van je stem op de informatiekracht en geloofwaardigheid van je boodschap? In 1967 stelde de Amerikaanse onderzoeker Albert Mahrabian zich deze onderzoeksvraag . Hij kwam tot de spectaculaire conclusie dat 55% van wat mensen oppikken van communicatie door houding en gebaren wordt bepaald en 38% door de ‘tone of voice’, de klank van je stem. Er blijft slechts een schamele 7% over voor de inhoud. Sindsdien wordt deze 7-38-55% als vuistregel gebruikt door communicatie adviseurs/coaches die het belang van de non verbale communicatie boven die van de inhoudelijke boodschap stellen. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Mahrabian en andere wetenschappers haasten zich om in diverse publicaties deze cijfers te nuanceren en te voorkomen dat 7-38-55% een eigen, mythisch, leven gaat leiden. De percentages zijn niet op alle communicatieoverdracht van toepassing en kunnen variëren, is de conclusie. Zo is emotionele betrokkenheid een van de belangrijkste factoren die de overdracht van je boodschap bepaalt. En die is niet in een eenvoudige 7-38-55% regel uit te drukken. Mahrabian en andere onderzoekers maken o.a. een onderscheid is tussen een ‘zakelijke’ boodschap en een ‘emotionele’ boodschap. Hoe je verhaal overkomt is veel meer een samenspel van vorm en inhoud en moet  vooral in balans zijn.  Op deze site een nuancering.

Toch blijft de 7-38-55% mythe hardnekkig rond zingen in de communicatiewereld. De cijfertjes zijn te mooi om kapot te nuanceren. Het gevolg is een enorme aandacht voor training in non verbale communicatie met als doel elk spontane gebaar of iedere verspreking weg te censureren. Maar juist bij onnatuurlijke aangeleerde lichaamstaal raken vorm en inhoud uit balans. Informatie overdracht: 0; entertainmentwaarde: 100!

, , , ,

No comments yet.

Geef een antwoord